اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد امینی نجفی
محمد امینی نجفی
آثار موجود در کتابخانه
سیری در الغدیر ۱. سیری در الغدیر
• چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
آثار ترجمه شده:
۲.
مترجم: صدیقه بیات
• An Introduction to Al-Ghadir Books، انتشارات نبأ، چاپ اول، تهران، ویراستار: مینا اسکویی