اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اسماعیل معزی ملایری
اسماعیل معزی ملایری
آثار موجود در کتابخانه
جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة ۱. جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة (تألیف و نشر)
• جامع أحادیث الشیعة فی أحکام الشریعة، اسماعیل معزی ملایری، ۱۴۱۳ق.، 26 جلد
• جامع احادیث الشیعة، مدینة العلم ـ آیت الله العظمی خوئی، قم، ۱۳۶۹ق.، 18 جلد، اشراف: آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی