اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالفتاح ابوغدة
عبدالفتاح ابوغدة
آثار موجود در کتابخانه
صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل ۱. صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل
دار السلام، چاپ نهم، قاهره، ۱۴۳۰ق.، به کوشش: سلمان ابوغده
تصحیح و تحقیق:
التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ۲. التصریح بما تواتر فی نزول المسیح (تحقیق و اشراف و نشر)
نویسنده: محمد انور شاه کشمیری
مکتب المطبوعات الإسلامیة، چاپ سوم، حلب، ۱۴۰۱ق.