اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی احمدی میانجی
علی احمدی میانجی
آثار موجود در کتابخانه
تبرک الصحابة والتابعین بآثار النبی والصالحین ۱. تبرک الصحابة والتابعین بآثار النبی والصالحین
الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۳ق.
مکاتیب الامام الرضا علیه السلام ۲. مکاتیب الامام الرضا علیه السلام
اطلاعات و تحقیقات در اسلام ۳. اطلاعات و تحقیقات در اسلام
نشر دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
تصحیح و تحقیق:
شیعه ۴. شیعه (به کوشش)
مجموعه مذاکرات با پروفسور هانری کربن
سرشناسه: محمدحسین طباطبایی
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: هادی خسروشاهی، ویراستار: محمدامین شاهجویی
معادن الحکمة ۵. معادن الحکمة فی مکاتیب الأئمة علیهم السلام (تعلیق)
ویراستاری و مقدمه:
۶. رسالت تشیع در دنیای امروز (گفتگویی‌ دیگر با هانری‌ کربن‌) (مقدمه)