اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد هادی به
محمد هادی به
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الإحتجاج ۱. الإحتجاج (تحقیق)
نویسنده: احمد بن علی طبرسی
اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، محقق: ابراهیم بهادری، اشراف: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی