اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جواد محمودی
محمد جواد محمودی
آثار موجود در کتابخانه
عشق و ایثار ۱. عشق و ایثار
درنگی در کارنامه استاد علامه محمد باقر محمودی
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: علی رفیعی علامرودشتی
تصحیح و تحقیق:
الدرجات الرفیعه في طبقات الإمامیّة من الشیعة ۲. الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة (تحقیق)
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
• الدرجات الرفیعه في طبقات الإمامیّة من الشیعة، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش. برابر 2016م.، 2 جلد، اشراف: موسسه کتاب شناسی شیعه، با تعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی
تأسیس الشیعة الکِرام لعلوم الإسلام ۳. تأسیس الشیعة لعلوم الإسلام (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
• تأسیس الشیعة الکِرام لعلوم الإسلام، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۴۳۸ق. برابر ۱۳۹۵ش.، 2 جلد، اشراف: موسسه کتاب شناسی شیعه، با تعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی
الشیعة وفنون الإسلام ۴. الشیعه و فنون الاسلام (تحقیق)
نویسنده: آیة الله سید حسن صدر
• الشیعة وفنون الإسلام، موسسه کتاب شناسی شیعه، قم، ۱۴۴۱ق. برابر ۱۳۹۸ش.، اشراف: موسسه کتاب شناسی شیعه، مراجعة وتعلیق: سید عبد الستار حسنی بغدادی