اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   توفیق هاشم پور سبحانی
توفیق هاشم پور سبحانی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول ۱. فهرست نسخه های فارسی کتابخانه دانشگاه استانبول
سرشناسه: دانشگاه استانبول. کتابخانه
نویسنده: حسام الدین آق سو
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲. فهرست مندرجات دیوان کبیر کلیات شمس تبریزی
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو ۳. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۴. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
نویسنده: محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی) ۵. مجموعه چهار فهرست (کتب و مقالات فارسی)
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتو غالب، دهلی نو
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
تصوف در یکصد پرسش و پاسخ ۶. تصوف در یکصد پرسش و پاسخ
نشر دریا، ایران، ۱۳۶۹ش.
فهرست متون حروفیه ۷. فهرست متون حروفیه
۸. در بیان ادبیات دیوانی
مناقب هنروران ۹. مناقب هنروران (ترجمه و تعلیق)
۱۰. مولویه بعد از مولانا
نویسنده: عبدالباقی گولپینارلی
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
عبدالقادر بیدل ۱۱. عبدالقادر بیدل
زندگی، نقد و بررسی و گزیده آثار
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تصحیح و تحقیق:
مجالس سبعه(هفت خطابه) ۱۲. مجالس سبعه(هفت خطابه) (تصحیح)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
انتشارات کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
انتشارات کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
مثنوی معنوی ۱۳. مثنوی معنوی (تصحیح)
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
همچنین نگاه کنید
نامه انجمن- 25 نامه انجمن- 25 (سردبیر)
نامه انجمن- 26 نامه انجمن- 26 (سردبیر)
نامه انجمن- 27 نامه انجمن- 27 (سردبیر)
نامه انجمن- 28 نامه انجمن- 28 (سردبیر)
نامه انجمن- 29 نامه انجمن- 29 (سردبیر)
نامه انجمن- 30 نامه انجمن- 30 (سردبیر)
نامه انجمن- 31 نامه انجمن- 31 (سردبیر)
نامه انجمن- 34-33 نامه انجمن- 34-33 (سردبیر)
نامه انجمن- 36-35 نامه انجمن- 36-35 (سردبیر)
نامه انجمن- 32 نامه انجمن- 32 (سردبیر)