اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رشید الصفار
رشید الصفار
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
جمل العلم والعمل ۱. جمل العلم والعمل (تحقیق)
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۷۸ق.