اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   باقر مقدسی
باقر مقدسی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
فدک ۱. ترجمه فدک (تعلیق)
فدک ۲. فدک (تحقیق)
هدی المله الی ان فدک نحله
نویسنده: محمدحسن قزوینی
مطبوعات النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۶ق.، اشراف: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری، با مقدمه: عبدالفتاح عبدالمقصود