اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین بن حمدان خصیبی
حسین بن حمدان خصیبی
آثار موجود در کتابخانه
الهدایة الکبری ۱. الهدایة الکبری
مؤسسة البلاغ، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۱ق.
کتاب المائدة ۲. کتاب المائدة
به کوشش: عبدالله جعفری
موسسة البلاغ، بیروت، ۱۴۳۰ق.