اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
آثار موجود در کتابخانه
خصائص الأئمة علیهم السلام ۱. خصائص الأئمة علیهم السلام
خصائص أمیر المؤمنین
• خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام، شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
تلخیص البیان فی مجازات القرآن ۲. تلخیص البیان فی مجازات القرآن
مکتبه بصیرتی، چاپ اول، قم، 1955م.، محقق: محمد عبدالغنی حسن، با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن
المجازات النبویه ۳. المجازات النبویه
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۴. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
دیوان الشریف الرضی ۵. دیوان الشریف الرضی
گردآورنده: ابی حکیم الخبری
وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
نهج البلاغه ۶. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: سید حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
• ترجمه و شرح نهج البلاغه، ۱۳۵۱ش.، 6 جلد، خطاط: طاهر خوشنویس
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
آثاری درباره ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی):
الشریف الرضی ۱. الشریف الرضی
دراسة فی عصره وأدبه
نویسنده: حسین محمود ابوعلیوی
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد، اشراف: لویس بوزیه
سید رضی ۲. سید رضی
نویسنده: محمدمهدی جعفری
انتشارات طرح نو، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
سید رضی مؤلف نهج البلاغه ۳. سید رضی مؤلف نهج البلاغه
سرشناسه: کنگره هزاره نهج‌البلاغه (اولین: ‎۱۳۵۹: تهران)
نویسنده: استاد علی دوانی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۵۹ش.
الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی ۴. الشریف الرضی محمد بن الحسین الموسوی
نویسنده: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق.