اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   لوط بن یحیی ازدی غامدی کوفی
لوط بن یحیی ازدی غامدی کوفی
آثار موجود در کتابخانه
کتاب مقتل الحسین ۱. کتاب مقتل الحسین
• وقعة الطف، اندیشه ناب ماندگار، چاپ اول، قم، ۱۴۴۲ق.، محقق: محمد هادی یوسفی غروی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۹۸ق.، با تعلیق: حسن غفاری