اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   وحید بهبهانی
وحید بهبهانی
آثار موجود در کتابخانه
الفوائد الرجالیه ۱. الفوائد الرجالیه
• رجال الخاقانی، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، قم، ذی القعده ۱۴۰۴ق.، محقق: سید محمد صادق بحرالعلوم، با مقدمه: حسن خاقانی
الفوائد الحائریة ۲. الفوائد الحائریة
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۵ق.، با مقدمه: شیخ محمدمهدی آصفی
آثاری درباره وحید بهبهانی:
آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی ۱. آقا محمد باقر بن محمد اکمل اصفهانی معروف به وحید بهبهانی
سر آمد محققین دانشمند شیعه در سده دوازدهم هجری
نویسنده: استاد علی دوانی
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
• استاد کل آقا محمد باقر بن محمد اکمل معروف به وحید بهبهانی، دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۳۲۷ش.