اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد بحرالعلوم
محمد بحرالعلوم
آثار موجود در کتابخانه
بلغة الفقیه ۱. بلغة الفقیه
مجموعه بحوث و رسائل و قواعد فقهیه لامعه تسد ضروره الفراغ فی التشریع الاسلامی و الفقه الاستدلالی لاغنی للفقیه و القانونی عن معرفتها
مطبعة الآداب، چاپ سوم، ۱۳۸۸ق.، 4 جلد، تعلیق در جلد 1،2: محمد تقی آل بحرالعلوم، تعلیق در جلد 3،4: حسین بحرالعلوم
ویراستاری و مقدمه:
النزاع و التخاصم ۲. النزاع و التخاصم (مقدمه)
بین بنی امیه و بنی هاشم
نویسنده: احمد بن علی مقریزی
مؤسسة اهل البیت، بیروت، ۱۴۰۱ق. برابر 1981م.