اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله موسوی جزائری تستری
عبدالله موسوی جزائری تستری
آثار موجود در کتابخانه
تذکره شوشتر ۱. تذکره شوشتر
سرشناسه: عبدالله بن نورالدین جزایری
معتبر، چاپ اول، اهواز، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: مهدی شرف الدین
الإجازة الکبیرة ۲. الإجازة الکبیرة