اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد تقی مدرس رضوی
محمد تقی مدرس رضوی
آثار موجود در کتابخانه
سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم ۱. سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم
سرشناسه: محمد تقی مدرس رضوی
احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین ۲. احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
دیوان انوری ۳. دیوان انوری
شاعر: علی بن محمد انوری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
اساس الإقتباس ۴. اساس الإقتباس (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، اسفند ۱۳۶۷ش.
تاریخ بخارا ۵. تاریخ بخارا (تصحیح)
نویسنده: محمد نرشخی
مترجم: احمد قباوی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
المعجم فی معاییر اشعار العجم ۶. المعجم فی معاییر اشعار العجم (تصحیح)
نویسنده: شمس الدین محمد بن قیس الرازی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: محمد قزوینی و سیروس شمیسا
ویراستاری و مقدمه:
تنسوخ نامه ایلخانی ۷. تنسوخ نامه ایلخانی (مقدمه)