اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   دکتر سید جعفر شهیدی
دکتر سید جعفر شهیدی
دکتر سید جعفر شهیدی
آثار موجود در کتابخانه
بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام ۱. بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان ۲. تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۲ش.
محیط ادب ۳. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
یادنامه علامه امینی ۴. یادنامه علامه امینی
مجموعه مقالات تحقیقی
سرشناسه: کنگره فرهنگی علامه طباطبائی (نخستین: ‎۱۳۶۱: تهران)
به اهتمام: استاد محمدرضا حکیمی
موسسه انجام کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
از دیروز تا امروز ۵. از دیروز تا امروز
مجموعه مقاله ها
سرشناسه: جعفر شهیدی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶. زندگانی فاطمه زهراء(ع)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
علی از زبان علی ۷. علی از زبان علی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 11م، قم، ۱۳۷۹ش.
زندگانی علی بن الحسین(ع) ۸. زندگانی علی بن الحسین(ع)
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۷ش.
ابوذر غفاری ۹. ابوذر غفاری
اولین انقلابی مسلمان
نشر سایه، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۰. ستایش و سوک امام هشتم علیه السلام در شعر
۱۱. مهاجر و انصار
دره نادره ۱۲. دره نادره
تاریخ عصر نادرشاه
نویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی ۱۳. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمه:
ترجمه نهج البلاغه ۱۴. ترجمه نهج البلاغه
• نهج البلاغه، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
• نهج البلاغه، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ 17م، تهران، ۱۳۷۴ش.
در راه خانه خدا ۱۵. در راه خانه خدا (ترجمه و مقدمه)
گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع) ۱۶. گزیده ای از سخنان امیر المؤمنان علی (ع)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
اشراف و نشر:
لغت نامه دهخدا ۱۷. لغت نامه دهخدا
مقالات موجود در سایت:
فضل و فضیلت محقق طباطبائی ۱. فضل و فضیلت محقق طباطبائی
آثاری درباره دکتر سید جعفر شهیدی:
۱. نامه شهیدی
جشن نامه استاد دکتر سید جعفر شهیدی
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: حسن انوشه