اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
آثار موجود در کتابخانه
فقهای نامدار شیعه ۱. فقهای نامدار شیعه
طبقات النسوان ۲. طبقات النسوان
شرح حال 1500 تن از بانوان مسلمان
نوید اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: لیلا میرزایی
منابع الفقه و مصادره ۳. منابع الفقه و مصادره
نوید اسلام، قم، ۱۳۶۸ش.
مفاخر آذربایجان ۴. مفاخر آذربایجان
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۵ش.، 5 جلد
طبقات مفسران شیعه ۵. طبقات مفسران شیعه
دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد
ترجمه:
حماسه سازان کربلا ۶. حماسه سازان کربلا
• حماسه سازان کربلا ، دفتر نشر نوید اسلام، چاپ دوم، قم
ویراستاری و مقدمه:
هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی ۷. هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی (مقدمه)
گردآورنده: عذراء عقیقی بخشایشی
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۵ش.