اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد جعفر محجوب
محمد جعفر محجوب
آثار موجود در کتابخانه
خاکستر هستی ۱. خاکستر هستی
مروارید، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: بزرگ علوی
۲. فرهنگ لغات عامیانه
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳. تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
نشر اندیشه، چاپ چهارم،
تصحیح و تحقیق:
طرائق الحقائق ۴. طرائق الحقائق (تصحیح)
سندبادنامه منظوم ۵. سندبادنامه منظوم (تصحیح و مقدمه)
سرشناسه: عضد یزدی
شاعر: عضد یزدی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.