اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجتبی عراقی
مجتبی عراقی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان[علامه حلی] ۱. مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان[علامه حلی] (تحقیق)
المهذب البارع فی شرح المختصر النافع[ محقق‌ حلی‌] ۲. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع[ محقق‌ حلی‌] (تحقیق)
نویسنده: ابن فهد حلی
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، جمادی الاول ۱۴۱۱ق.، 5 جلد
تفسیر کنز الدقائق ۳. تفسیر کنز الدقائق (تصحیح و تحقیق)
عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ۴. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة (تحقیق)
نویسنده: ابن ابی جمهور
سید الشهداء، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
اشراف و نشر:
کتاب الخلاف ۵. کتاب الخلاف