اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین موسوی کرمانی
حسین موسوی کرمانی
حسین موسوی کرمانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه ۱. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (تعلیق و اشراف و نشر)
ایضاح الفوائد ۲. ایضاح الفوائد (تعلیق)
فی شرح اشکالات القواعد
نویسنده: محمد بن حسن حلی (فخرالمحققین)
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ق.، 4 جلد، با تعلیق: علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی