اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسن احمدی فقیه یزدی
محمد حسن احمدی فقیه یزدی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
رساله سراج العباد ۱. رساله سراج العباد (تعلیق و تصحیح)
شامل فتاوای شیخ اعظم استاد الفقهاء و المجتهدین شیخ مرتضی الأنصاری
نویسنده: شیخ اعظم حاج شیخ مرتضی انصاری
رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة ۲. رسالة فی تعیین الفجر فی اللیالی المقمرة (تعلیق)
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
مرکز النشر مدرس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
همچنین نگاه کنید
علامه ابوالحسن شعرانی علامه ابوالحسن شعرانی (استاد)