اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جلال الدین همایی
جلال الدین همایی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ اصفهان ۱. تاریخ اصفهان
مجلد ابنیه و عمارات و فصل تکایا و مقابر
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: ماهدخت بانو همایی
مقالات ادبی ۲. مقالات ادبی
سرشناسه: جلال الدین همائی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
مولوی نامه ۳. مولوی نامه
مولوی چه می گوید
سرشناسه: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
تفسیر مثنوی مولوی ۴. تفسیر مثنوی مولوی
سرشناسه: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر ۵. تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: جلال الدین همائی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۶. فنون بلاغت و صناعات ادبی
سرشناسه: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ 12م، قم، ۱۳۷۵ش.
۷. یادداشتهای استاد علامه جلال الدین همایی در باره معانی و بیان
سرشناسه: جلال الدین همایی
گردآورنده: ماهدخت بانو همایی
موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
مختاری نامه ۸. مختاری نامه
مقدمه‌ دیوان‌ عثمان‌ مختاری‌
تاریخ اصفهان ۹. تاریخ اصفهان
هنر و هنرمندان‌
به کوشش: ماهدخت بانو همایی
دو رساله در فلسفه اسلامی ۱۰. دو رساله در فلسفه اسلامی
تجدد امثال‌ و حرکت‌ جوهری‌، جبر و اختیار از دیدگاه‌ مولوی‌
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
مبعث و غدیر (اولین و آخرین پیام در قرآن) ۱۱. مبعث و غدیر (اولین و آخرین پیام در قرآن)
نویسنده: نیری
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۱ش.
تفسیر مثنوی مولوی ۱۲. تفسیر مثنوی مولوی
داستان قلعه ذات الصوَّر یا ذِرهُوش رُبا
انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۲۹۱ش.
تصحیح و تحقیق:
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۱۳. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری (تصحیح)
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ۱۴. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه (تصحیح)
نویسنده: عزالدین محمود کاشانی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
مثنوی معنوی ۱۵. مثنوی معنوی (تعلیق)
التفهیم لاوائل صناعة التنجیم ۱۶. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم (تصحیح)
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ویراستاری و مقدمه:
دیوان کامل شمس تبریزی ۱۷. دیوان کامل شمس تبریزی (مقدمه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
انتشارات جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
تاریخ حبیب السیر ۱۸. تاریخ حبیب السیر (مقدمه)
تقریر:
تاریخ علوم اسلامی ۱۹. تاریخ علوم اسلامی
موسسه نشر هما، تهران، ۱۳۶۳ش.