اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ملکی (جلال الدین)
محمد ملکی (جلال الدین)
آثار موجود در کتابخانه
آشنایی با متون درسی حوزه های علمیه ایران (شیعه‌، حنفی‌، شافعی‌) ۱. آشنایی با متون درسی حوزه های علمیه ایران (شیعه‌، حنفی‌، شافعی‌)
دارالثقلین، قم، ۱۳۷۶ش.
در امتداد فلسفه و عرفان ۲. در امتداد فلسفه و عرفان
بررسی توصیفی و تطبیقی آثار علمی سید جلال الدین آشتیانی
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
سفیران رستگاری ۳. سفیران رستگاری
سی مقاله درباره امامزادگان
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
در امتداد وحی و عرفان ۴. در امتداد وحی و عرفان
زیست نامه و رویکرد وحیانی و عرفانی شیخ اشراق در فلسفه
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی  و علامه آشتیانی ۵. خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
ترجمه:
ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) ۶. ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) (ترجمه و تصحیح)
نشریات:
۱. میثاق امین (سردبیر)
همچنین نگاه کنید
میثاق امین میثاق امین (سردبیر)