اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله محمدهادی معرفت
آیة الله محمدهادی معرفت
آیة الله محمدهادی معرفت
آثار موجود در کتابخانه
۱. التمهید فی علوم القرآن
وقفه عند نظریة تناسخ الارواح ۲. وقفه عند نظریة تناسخ الارواح
بحث موضوعی شامل عن عقیده کانت قدیمه ماثارتها الفلسفه الحدیثه و...
• وقفه عند نظریه تناسخ الارواح، مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، 1969م.
تمهید القواعد ۳. تمهید القواعد
لفروع مسألة قضاء الفوائت
جامعة النجف الدینیة، نجف، ۱۳۹۰ق.
دقت فوق العاده شیخ در استنباط مسائل ۴. دقت فوق العاده شیخ در استنباط مسائل
تلخیص التمهید ۵. تلخیص التمهید
مؤجز دراسات مبسطة عن مختلف شؤون القرآن الکریم
۶. تحریف و نزول دفعی قرآن
• مقالات فارسی 72، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
آثاری درباره آیة الله محمدهادی معرفت :
آفتاب معرفت ۱. آفتاب معرفت
ویژه نامه چهلمین روز ارتحال فقیه فرزانه...میرزا محمدهادی معرفت
گردآورنده: موسسه فرهنگی تمهید
موسسه فرهنگی تمهید، قم، ۱۳۸۵ش.