اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محسن غرویان
محسن غرویان
آثار موجود در کتابخانه
نقش علوم تجربی در اجتهاد ۱. نقش علوم تجربی در اجتهاد
آموزش منطق ۲. آموزش منطق
دوره مختصر
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۰ش.
موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
۳. تمرینات منطق مظفر، بانضمام واژه های منطق
سرشناسه: محسن غرویان
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۹ش.
در محضر بزرگان ۴. در محضر بزرگان
مجموعه‌ای‌ از خاطرات‌ شیرین‌ دوران‌ تحصیل‌
دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۷۶ش.
۵. علم غیب
• مقالات فارسی 72، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
فلسفه دین ۶. فلسفه دین
سیری در ادله اثبات وجود خدا
چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی] ۷. چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی]
• چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین‌ طباطبایی‌]، دار الفکر، قم، ۱۳۷۵ش.
فن مناظره ۸. فن مناظره
ترجمه:
ترجمه لمعه دمشقیه ۹. ترجمه لمعه دمشقیه
مترجم: علی شیروانی
• لمعه دمشقیه، دار الفکر، چاپ 16م، قم، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
منطق ۱۰. منطق (تعلیق)
سرشناسه: محمدرضا مظفر
مترجم: علی شیروانی
دار العلم، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی
دار العلم، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی
ترجمه و شرح برهان شفاء ۱۱. ترجمه و شرح برهان شفاء (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
مصاحبه آیت الله مصباح درباره زندگی آیة الله العظمی بهجت ۱۲. مصاحبه آیت الله مصباح درباره زندگی آیة الله العظمی بهجت (مقدمه)
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
مؤسسه فرهنگی یمین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.