اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد تویسرکانی
احمد تویسرکانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
الرسائل المختاره ۱. خلق الاعمال (تصحیح)
ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور ۲. رسالة هیاکل النور (تحقیق)
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.
سبع رسائل ۳. رساله الزوراء (تحقیق و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: جلال الدین محمد دوانی
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۱ش. برابر 2002م.