اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالحکیم خطیب
عبدالحکیم خطیب
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
مع رجال الفکر فی القاهرة ۱. مع رجال الفکر فی القاهرة (مقدمه)
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
مکتبة النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۴ق.