اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصر الله پور جوادی
نصر الله پور جوادی
آثار موجود در کتابخانه
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ۱. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی
نویسنده: محمد سلمی
گردآورنده: محمد سوری
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، تهران، ۱۳۸۸ش.، 3 جلد
عین القضاة و استادان او ۲. عین القضاة و استادان او
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
درآمدی بر فلسفه افلوطین ۳. درآمدی بر فلسفه افلوطین
انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۸ش.
ترجمه:
۴. عارفی از الجزایر
تصحیح و تحقیق:
حکیم نامه ۵. حکیم نامه (تصحیح)
به انضمام ذیل سیر العباد و اشعار دیگر او
نویسنده: اوحدالدین رازی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ضمیمه نامه فرهنگستان- 17 ۶. بلبل نامه (تصحیح)
شاعر: علی گیلانی پومنی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 17، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
دانشنامه جهان اسلام ۷. دانشنامه جهان اسلام (ویراستاری)
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 7 جلد، ویراستار: احمد طاهری عراقی و مصطفی میرسلیم
منطق الطیر (نسخه برگردان) ۸. منطق الطیر عطار (مقدمه و اشراف و نشر)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
نشریات:
۱. تاریخ (مدير مسئول)
مجله گروه تاریخ ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی
۲. تحقیقات اسلامی (مدير مسئول)
نشریه بنیاد دایرة المعارف اسلامی
۳. اشراق (هيئت تحريريه)
فصلنامه فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز
۴. معارف (مدير مسئول)
آثاری درباره نصر الله پور جوادی:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی ۱. زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر نصرالله پورجوادی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، شهریور ۱۳۸۳ش.
همچنین نگاه کنید
دکتر یحیی مهدوی دکتر یحیی مهدوی (استاد)
تحقیقات اسلامی تحقیقات اسلامی (مدير مسئول)
معارف معارف (مدير مسئول)
تاریخ تاریخ (مدير مسئول)
اشراق اشراق (هيئت تحريريه)