اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد حسن زمانی
محمد حسن زمانی
آثار موجود در کتابخانه
شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان ۱. شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان
تاریخچه، اهداف، مکاتب و گستره فعالیت مستشرقان
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.
نشریات:
۱. اندیشه تقریب (مشاور علمى)
همچنین نگاه کنید
اندیشه تقریب اندیشه تقریب (مشاور علمى)