اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاسم شیرجعفری
قاسم شیرجعفری
آثار موجود در کتابخانه
ویراستاری و مقدمه:
فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث ۱. فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث (ویراستاری)
سرشناسه: دارالحدیث. مرکز تحقیقات
نویسنده: علی صدرائی خوئی
• فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.