اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
آثار موجود در کتابخانه
الموجز فی اصول الفقه ۱. الموجز فی اصول الفقه
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.، 2 جلد
منشور جاوید قرآن ۲. منشور جاوید قرآن
سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌ ۳. سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌
نهج البلاغه و آگاهی ازغیب ۴. نهج البلاغه و آگاهی ازغیب
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
فروغ ابدیت ۵. فروغ ابدیت
تجزیه‌ و تحلیل‌ کاملی‌ از زندگانی‌ پیامبر اکرم‌ (ص)
مارکسیسم و مذهب ۶. مارکسیسم و مذهب
آزادی، قم، فروردین ۱۳۵۸ش.
کلیات فی علم الرجال ۷. کلیات فی علم الرجال
فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام ۸. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام
تهذیب الاصول ۹. تهذیب الاصول
تقریر لبحث سیدنا الاستاد الاکبر روح الله الخمینی
تقریر درس: روح الله موسوی خمینی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۲ق.، 3 جلد
۱۰. الشیعه و علم الکلام عبر القرون الاربعة
کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 100 جلد
۱۱. علم غیب (آگاهی سوم)
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی ۱۲. فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی
صحیفه، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
عرفی شدن دین ۱۳. عرفی شدن دین
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین ۱۴. کفایة المحصلین فی تبصره احکام الدین
دشمنان دوست نما ۱۵. دشمنان دوست نما
تفسیر سوره منافقین
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، قم، ۱۳۵۳ش.
ویراستاری و مقدمه:
صیانة الابانة دراسة موسعة حول ارث الزوجة فی مختلف مسائله و یلیها ثلاث رسائل ۱۶. ابانة المختار فی ارث الزوجة من ثمن العقار بعد الاخذ البائع بالخیار (مقدمه)
نویسنده: فتح الله شیخ الشریعه اصفهانی
• صیانة الابانة دراسة موسعة حول ارث الزوجة فی مختلف مسائله و یلیها ثلاث رسائل، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: علی فاضل قائینی نجفی
إشارة السبق إلی معرفة الحق و تلیها قاعدة الضمان ۱۷. إشارة السبق إلی معرفة الحق (مقدمه)
نویسنده: علی بن حسن حلبی
• إشارة السبق إلی معرفة الحق و تلیها قاعدة الضمان ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، چاپ اول، قم، ۱۵ شعبان ۱۴۱۴ق.، محقق: ابراهیم بهادری
سیره پیشوایان ۱۸. سیره پیشوایان (مقدمه)
نگرشی‌ بر زندگانی‌ اجتماعی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌ امامان‌ معصوم‌ علیهم‌السلام‌
نویسنده: مهدی پیشوائی
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۴ش.
جرعه های جانبخش ۱۹. جرعه های جانبخش (مقدمه)
فرازهایی‌ از زندگی‌ علامه‌ طباطبایی‌ علیه‌السلام‌ و اساتید و شاگردان‌ آن‌ مفسر عالیقدر
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
حضور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
آیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی ۲۰. آیةالله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (مقدمه)
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
• آیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی، موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.، به کوشش: محمد صادق ابوالحسنی
اشراف و نشر:
الإحتجاج ۲۱. الإحتجاج (اشراف و نشر و اشراف و نشر)
نویسنده: احمد بن علی طبرسی
اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، محقق: ابراهیم بهادری و محمد هادی به
دار الاسوة، تهران، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد، محقق: محمد هادی به و ابراهیم بهادری
طبقات أعلام الشیعة ۲۲. طبقات أعلام الشیعة
رجال النجاشی ۲۳. رجال النجاشی
أحد الأصول الرجالیة
نویسنده: احمد بن علی نجاشی اسدی کوفی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۸ق.، 2 جلد، محقق: محمد جواد نائینی
معجم التراث الکلامی ۲۴. معجم التراث الکلامی
معجم یتناول ذکر أسماء المؤلفات الکلامیة ( المخطوطات والمطبوعات ) عبر القرون والمکتبات التی تتوفر فیها نسخها
نویسنده: اللجنة العلمیة فی مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۲۳ق.، 5 جلد
جواهر الفقه ۲۵. جواهر الفقه
مناهج الاستدلال ۲۶. مناهج الاستدلال
موسوعة طبقات الفقهاء ۲۷. موسوعة طبقات الفقهاء
موسسه امام صادق علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.، 13 جلد
تقریر:
حسن و قبح عقلی ۲۸. حسن و قبح عقلی
بحثهائی در عقاید و کلام
گردآورنده: علی ربانی گلپایگانی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
البداء فی ضوء الکتاب و السنة ۲۹. البداء فی ضوء الکتاب و السنة
گردآورنده: جعفر الهادی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق.
محاضرات فی الالهیات ۳۰. محاضرات فی الالهیات
نشریات:
۱. کلام اسلامی (صاحب امتياز)
در زمینه علم کلام و عقاید