اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نابغه ذبیانی
نابغه ذبیانی
آثار موجود در کتابخانه
دیوان النابغه الذبیانی ۱. دیوان النابغه الذبیانی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، 1991م.، با تعلیق: حنا نصر حتی