اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی رضوی
علی رضوی
آثار موجود در کتابخانه
۱. مهرآب خم
چهارده‌ ‌غدیریه‌ یادو‌اره‌ گذشت‌ چهارده‌ قرن‌ ‌از ‌غدیر خم‌
بی نا، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.، خطاط: محسن مومنی
تصحیح و تحقیق:
مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة ۲. مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة (تصحیح)
تحتوی علی لمحة من حیاة المولف... و رحلاته... و آثاره
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
موسسة الآفاق، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.