اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالفتاح عبدالمقصود
عبدالفتاح عبدالمقصود
آثار موجود در کتابخانه
السقیفة و الخلافة ۱. السقیفة و الخلافة
مکتبه غریب، قاهره، 1978م.
ویراستاری و مقدمه:
فدک ۲. ترجمه فدک (مقدمه)
مترجم: احمد علم الهدی
• فدک، حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)، با تعلیق: باقر مقدسی
فدک ۳. فدک (مقدمه)
هدی المله الی ان فدک نحله
نویسنده: محمدحسن قزوینی
مطبوعات النجاح، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۶ق.، محقق: باقر مقدسی، اشراف: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری