اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   قاضی عبدالجبار معتزلی
قاضی عبدالجبار معتزلی