اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   غزی، محمد بن محمد،1173ـ1214ق.
غزی، محمد بن محمد،1173ـ1214ق.
آثار موجود در کتابخانه
النعت الاکمل ۱. النعت الاکمل
لاصحاب الامام احمد بن حنبل من سنة901ـ1207 هجربة و علیه زیادات و استدراکات حتی نهایة القرن الرابع الهجری
نویسنده: محمد کمال الدین بن محمد الغزی العامری
گردآورنده: محمد مطیع حافظ، نزار اباظة
دار الفکر، دمشق، 1982م.، محقق: محمد مطیع حافظ و نزار اباظة
دار الفکر، دمشق، 1982م.، محقق: محمد مطیع حافظ و نزار اباظة