اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن ناقیا، ‌عبد‌الله‌بن‌ محمد، ۴۱۰ - ۴۸۵ق‌
ابن ناقیا، ‌عبد‌الله‌بن‌ محمد، ۴۱۰ - ۴۸۵ق‌