اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزالدین علی ابن اثیر جزری
عزالدین علی ابن اثیر جزری
آثار موجود در کتابخانه
اللباب فی تهذیب الانساب ۱. اللباب فی تهذیب الانساب
مکتبة المثنی، بغداد، ۲ش.، 3 جلد
اسد الغابة فی معرفة الصحابة ۲. اسد الغابة فی معرفة الصحابة
مکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۲ش.، 5 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
الکامل فی التاریخ ۳. الکامل فی التاریخ
دار صادر، بیروت، 1979م.، 13 جلد