اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   وداد قاضی
وداد قاضی
آثار موجود در کتابخانه
وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ۱. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان
جلد 8 به کوشش: عزالدین احمد موسی
نویسنده: احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان
دار الثقافة، بیروت، ۲ش.، 8 جلد، محقق: احسان عباس
فوات الوفیات و الذیل علیها ۲. فوات الوفیات و الذیل علیها
جلد 5 به کوشش: صالح آغا، طریف بزی، نعیم کساب
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
دار صادر، بیروت، 1973م.، 5 جلد، مصحح: احسان عباس
آثار ترجمه شده:
کیسانیه: تاریخ، ادبیات ۳. کیسانیه: تاریخ، ادبیات
مترجم: احسان موسوی خلخالی
کتاب رایزن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.