اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عزالدین احمد موسی
عزالدین احمد موسی
آثار موجود در کتابخانه
وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ۱. وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان
جلد 8 به کوشش: وداد قاضی
نویسنده: احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان
دار الثقافة، بیروت، ۲ش.، 8 جلد، محقق: احسان عباس