اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   خلیل بن ایبک صفدی
خلیل بن ایبک صفدی
آثار موجود در کتابخانه
الوافی بالوفیات ۱. الوافی بالوفیات
به کوشش: استاد ایرج افشار
دار النشر فرانز شتایز بقیسبادان، چاپ دوم، ویسبادان، 1962م.، 24 جلد
امراء دمشق فی الاسلام ۲. امراء دمشق فی الاسلام
و هو یتضمن ذکر من ولی امر دمشق فی الاسلام او دخلهامن الخلفاء و ارجوزه تحفه ذوی الالباب فی من حکم بدمشق من الخلفاء و الملوک و النواب
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1983م.، محقق: صلاح الدین منجد
نکت الهمیان فی نکت العمیان ۳. نکت الهمیان فی نکت العمیان
مطبعة الجمالیة، قاهره، ۱۳۲۹ق.