اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ابرهیم بنا
محمد ابرهیم بنا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
اسد الغابه فی معرفه الصحابه ۱. اسد الغابة فی معرفة الصحابة (تحقیق)
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
نهج البلاغة ۲. شرح نهج البلاغه (تحقیق)
نویسنده: محمد عبده
• نهج البلاغة، دار الشعب، قاهره، ۲ش.، شارح: محمد عبده، محقق: محمد احمد عاشور