اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جعفر آل محبوبه
جعفر آل محبوبه
آثار موجود در کتابخانه
ماضی النجف و حاضرها... ۱. ماضی النجف و حاضرها...
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.، 3 جلد، محقق جلد 4و 5: الدکتور علی خضیر حجّي، مقدمه جلد 2: محمدرضا شبیبی، مصحح: محمد سعید آل محبوبه
مطبعة النعمان، نجف، 1957م.، 3 جلد