اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بزرگ رامهرمزی
بزرگ رامهرمزی
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۱. عجائب الهند بره و بحره و جزایره
مترجم: مارسل دویک
E.J. Brill، پاریس، 1886م.، ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
دارالقاری، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی