اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   تدمری، عمر عبدالسلام.
تدمری، عمر عبدالسلام.
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اعلام ۱. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اعلام (تحقیق)
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار الکتاب العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 45 جلد
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ۲. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام (تحقیق)
نویسنده: محمد بن احمد حسنی فاسی مکی
دار الکتاب العربی، بیروت، 1985م.، 2 جلد