اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین بن علی ابن مغربی
حسین بن علی ابن مغربی
آثار موجود در کتابخانه
الایناس بعلم الانساب ۱. الایناس بعلم الانساب
دار الکتاب المصری، چاپ دوم، قاهره، ۱۴۰۰ق.، محقق: ابراهیم إبیاری