اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حائری، ‌عبد‌الهاد‌ی‌، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۲.
حائری، ‌عبد‌الهاد‌ی‌، ۱۳۱۴ - ۱۳۷۲.
آثار موجود در کتابخانه
۱. تشبع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق
امیرکبیر، ویرایش اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
نشریات:
۱. مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)
همچنین نگاه کنید
مطالعات تاریخی مطالعات تاریخی (هيئت تحريريه)