اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
ابن شهاب، حسن‌بن‌ شهاب‌، قرن‌ ۹ق‌.
آثار موجود در کتابخانه
جامع التواریخ الحسنی ۱. جامع التواریخ الحسنی
بخش‌ تیموریان‌ پس‌ ‌از تیمور نوشته‌ سالها‌ی‌ ۸۵۵ - ۸۵۷ ‌هجر‌ی‌
به کوشش: استاد ایرج افشار، دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی