اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علامه محمد تقی تستری
علامه محمد تقی تستری
آثار موجود در کتابخانه
قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) ۱. قضاء أمیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع)
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۴۲۱ق.، با تعلیق: قیس آل قیس، مصحح: قیس آل قیس
بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه ۲. بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه
کتابخانه صدر، ایران، ۱۳۹۰ق.، 14 جلد
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
دو نامه در پیرامون نهج البلاغه ۳. دو نامه در پیرامون نهج البلاغه
کنگره هزاره نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۹ش.
قاموس الرجال ۴. قاموس الرجال
رسالة فی سهو النبی صلی الله علیه و آله ۵. رسالة فی سهو النبی صلی الله علیه و آله
• قاموس الرجال، مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۷۹ش.، 14 جلد
ویراستاری و مقدمه:
کتاب توحید مفضل ۶. کتاب توحید مفضل (مقدمه)
مترجم: علامه محمد باقر مجلسی
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۵۹ش.
آثاری درباره علامه محمد تقی تستری:
محقق شوشتری ۱. محقق شوشتری
همچنین نگاه کنید
ستاره درخشان شوشتر ستاره درخشان شوشتر